DD
级别: 高级会员
UID: 158643
精华: 0
发帖: 1447
威望: 2006
霏币: 1023
活跃度: 1539
技术分: 0
非凡币: 0
交易值: 0
在线时间: 1113(小时)
注册时间: 2005-10-01
最后登录: 2018-06-21
180楼  发表于: 2017-12-27 18:24:51
试一试,谢谢分享
级别: 资深会员
UID: 209006
精华: 0
发帖: 1185
威望: 3585
霏币: 1458.6
活跃度: 1219
技术分: 0
非凡币: 0
交易值: 0
在线时间: 7000(小时)
注册时间: 2012-01-01
最后登录: 2018-06-22
181楼  发表于: 2017-12-27 18:31:54
看看是不是真的 那么准
级别: 初级会员
UID: 56237
精华: 0
发帖: 231
威望: 138
霏币: 6356
活跃度: 286
技术分: 0
非凡币: 0
交易值: 0
在线时间: 233(小时)
注册时间: 2004-10-03
最后登录: 2018-06-20
182楼  发表于: 2017-12-27 21:12:26
美广告太好了
hah
级别: 新手上路
UID: 233930
精华: 0
发帖: 103
威望: 1
霏币: 93
活跃度: 98
技术分: 0
非凡币: 0
交易值: 0
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2017-11-28
最后登录: 2018-02-25
183楼  发表于: 2017-12-28 13:51:08
感兴趣,试一试
myb
级别: 新手上路
UID: 209956
精华: 0
发帖: 87
威望: 1
霏币: -1163
活跃度: 81
技术分: 0
非凡币: 0
交易值: 0
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2012-01-01
最后登录: 2018-04-08
184楼  发表于: 2017-12-31 13:53:40
真牛  下载了
级别: 资深会员
UID: 200339
精华: 0
发帖: 2493
威望: 5354
霏币: 756
活跃度: 2438
技术分: 0
非凡币: 70
交易值: 0
在线时间: 1139(小时)
注册时间: 2010-01-01
最后登录: 2018-06-23
185楼  发表于: 2017-12-31 15:20:07
看一看,谢谢分享!
级别: 资深会员
UID: 5444
精华: 0
发帖: 866
威望: 6160
霏币: 21443.3
活跃度: 903
技术分: 0
非凡币: 0
交易值: 0
在线时间: 1212(小时)
注册时间: 2004-06-30
最后登录: 2018-06-18
186楼  发表于: 2018-01-01 14:18:29
下载一个试试看
级别: 资深会员
UID: 5444
精华: 0
发帖: 866
威望: 6160
霏币: 21443.3
活跃度: 903
技术分: 0
非凡币: 0
交易值: 0
在线时间: 1212(小时)
注册时间: 2004-06-30
最后登录: 2018-06-18
187楼  发表于: 2018-01-01 14:29:51
按楼主给的地址,下载的是“最准天气”,导入手机安装,提示“签名不一致,该应用可能被恶意篡改”。

这样令人难堪啊!
级别: 资深会员
UID: 5444
精华: 0
发帖: 866
威望: 6160
霏币: 21443.3
活跃度: 903
技术分: 0
非凡币: 0
交易值: 0
在线时间: 1212(小时)
注册时间: 2004-06-30
最后登录: 2018-06-18
188楼  发表于: 2018-01-01 14:31:59
还是官方安装吧,现在手机的重要性不言而喻。
kre
级别: 新手上路
UID: 212212
精华: 0
发帖: 60
威望: 1
霏币: -1945
活跃度: 54
技术分: 0
非凡币: 0
交易值: 0
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2012-01-01
最后登录: 2018-04-04
189楼  发表于: 2018-01-01 15:40:24
绝对实用的APP,谢谢分享!
一天天的上网,一天天的学习知识与技能。
级别: 高级会员
UID: 67722
精华: 0
发帖: 2038
威望: 2592
霏币: 139.6
活跃度: 1908
技术分: 0
非凡币: 0
交易值: 0
在线时间: 682(小时)
注册时间: 2004-10-26
最后登录: 2018-06-22
190楼  发表于: 2018-01-01 16:36:45
这个精度有点吓人!
执着是成功的起点
级别: 高级会员

UID: 140958
精华: 0
发帖: 1303
威望: 2507
霏币: 3023
活跃度: 1364
技术分: 0
非凡币: 0
交易值: 0
在线时间: 477(小时)
注册时间: 2005-05-28
最后登录: 2018-06-20
191楼  发表于: 2018-01-01 22:08:32
无广告是最大卖点
级别: 初级会员
UID: 213283
精华: 0
发帖: 612
威望: 443
霏币: -432
活跃度: 603
技术分: 0
非凡币: 15
交易值: 0
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2012-01-01
最后登录: 2018-06-09
192楼  发表于: 2018-01-01 22:52:30
真的有这么牛吗?
级别: 白银长老
UID: 211523
精华: 0
发帖: 245645
威望: 35752
霏币: 598
活跃度: 250139
技术分: 0
非凡币: 406
交易值: 2
在线时间: 7978(小时)
注册时间: 2012-01-01
最后登录: 2017-07-14
193楼  发表于: 2018-01-01 23:59:14
要问哪家预报准,还得看更准
级别: 高级会员
UID: 162345
精华: 0
发帖: 260
威望: 1540
霏币: 416
活跃度: 336
技术分: 0
非凡币: 0
交易值: 0
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2005-10-01
最后登录: 2018-03-16
194楼  发表于: 2018-01-02 09:26:39
下载安装,希望不要有广告
级别: 初级会员
UID: 296
精华: 0
发帖: 92
威望: 428
霏币: 4765
活跃度: 179
技术分: 0
非凡币: 0
交易值: 0
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2004-06-28
最后登录: 2018-05-28
195楼  发表于: 2018-01-02 20:36:58
正在使用,确实是可以做到,天气预报精确到一分钟和一公里,确实如软件描述
级别: 新手上路
UID: 197927
精华: 0
发帖: 172
威望: 1
霏币: -1506
活跃度: 136
技术分: 0
非凡币: 1
交易值: 0
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2010-01-01
最后登录: 2018-04-18
196楼  发表于: 2018-01-05 15:03:26
好东西都试用一下!
day
级别: 高级会员
UID: 155787
精华: 0
发帖: 789
威望: 1588
霏币: 51
活跃度: 990
技术分: 0
非凡币: 0
交易值: 0
在线时间: 617(小时)
注册时间: 2005-10-01
最后登录: 2018-06-16
197楼  发表于: 2018-01-05 19:41:51
来一个看看。
※★沉睡dё靈魂★※
级别: 资深会员
UID: 115289
精华: 0
发帖: 2496
威望: 3500
霏币: 1199.1
活跃度: 3547
技术分: 20
非凡币: 0
交易值: 0
在线时间: 2710(小时)
注册时间: 2005-03-15
最后登录: 2018-06-17
198楼  发表于: 2018-01-05 20:24:56
看看是什么东西~