lok
级别: 高级会员
UID: 50580
精华: 0
发帖: 410
威望: 2015
霏币: 3
活跃度: 444
技术分: 0
非凡币: 0
交易值: 0
在线时间: 1145(小时)
注册时间: 2004-09-26
最后登录: 2017-11-14
60楼  发表于: 2010-09-04 14:08:23
没看到什么隐藏。。。。
有些痛只能深藏心底
级别: 超级会员
UID: 189299
精华: 0
发帖: 916
威望: 10023
霏币: 3037
活跃度: 932
技术分: 0
非凡币: 0
交易值: 0
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2010-01-01
最后登录: 2017-11-18
61楼  发表于: 2010-09-04 15:03:32
纯属回复赞助
级别: 初级会员
UID: 195812
精华: 0
发帖: 584
威望: 50
霏币: 829
活跃度: 585
技术分: 0
非凡币: 0
交易值: 0
在线时间: 140(小时)
注册时间: 2010-01-01
最后登录: 2017-04-16
62楼  发表于: 2010-09-04 15:14:08
怎么做啊,能祥细点吗
级别: 中级会员
UID: 2471
精华: 0
发帖: 59
威望: 1042
霏币: 6507
活跃度: 76
技术分: 0
非凡币: 0
交易值: 0
在线时间: 369(小时)
注册时间: 2004-06-28
最后登录: 2017-01-09
63楼  发表于: 2010-09-04 20:11:34
希望真的有用,谢谢
级别: 高级会员
UID: 11760
精华: 0
发帖: 79
威望: 2438
霏币: 483
活跃度: 97
技术分: 0
非凡币: 0
交易值: 0
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2004-07-10
最后登录: 2017-09-17
64楼  发表于: 2010-09-04 20:52:55
回复看是什么。。
我飞升成仙不为长生,只为你快乐幸福!
级别: 高级会员
UID: 103837
精华: 0
发帖: 589
威望: 1508
霏币: 1120
活跃度: 576
技术分: 0
非凡币: 0
交易值: 0
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2005-02-14
最后登录: 2017-11-20
65楼  发表于: 2010-09-05 00:02:02
不用这个指标,还是回复一下,支持!
▄︻┻┳
级别: 资深会员

UID: 122038
精华: 0
发帖: 911
威望: 3331
霏币: 400
活跃度: 954
技术分: 0
非凡币: 20
交易值: 0
在线时间: 795(小时)
注册时间: 2005-03-15
最后登录: 2017-11-24
66楼  发表于: 2010-09-05 11:43:46
回复看看了
级别: 初级会员
UID: 162326
精华: 0
发帖: 11
威望: 126
霏币: 5664
活跃度: 14
技术分: 0
非凡币: 0
交易值: 0
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2005-10-01
最后登录: 2012-09-16
67楼  发表于: 2010-09-05 12:36:33
那就回复来看看,估计也不知道怎么用
级别: 初级会员
UID: 189635
精华: 0
发帖: 581
威望: 275
霏币: 290.1
活跃度: 548
技术分: 0
非凡币: 0
交易值: 0
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2010-01-01
最后登录: 2017-11-15
68楼  发表于: 2010-09-06 11:17:58
好东西我怎么不支持呢?
级别: 中级会员
UID: 126551
精华: 0
发帖: 2154
威望: 694
霏币: 6645
活跃度: 2169
技术分: 0
非凡币: 0
交易值: 0
在线时间: 1182(小时)
注册时间: 2005-05-01
最后登录: 2017-11-21
69楼  发表于: 2010-09-06 11:48:39
回复看看,谢谢共享
级别: 新手上路
UID: 141309
精华: 0
发帖: 99
威望: 26
霏币: 6533
活跃度: 108
技术分: 0
非凡币: 0
交易值: 0
在线时间: 305(小时)
注册时间: 2005-05-28
最后登录: 2015-01-28
70楼  发表于: 2010-09-06 12:16:06
回复试一试
级别: 资深会员
UID: 148291
精华: 0
发帖: 1249
威望: 3000
霏币: 328889
活跃度: 1545
技术分: 0
非凡币: 1
交易值: 7
在线时间: 1545(小时)
注册时间: 2005-07-15
最后登录: 2017-11-19
71楼  发表于: 2010-09-06 13:07:36
回复了。。。看看。。
89 10 13 39----
87 44 02 13----
87 12 28 09----
84 06 03 28----
87 06 03 76----
级别: 高级会员
UID: 160815
精华: 0
发帖: 174
威望: 1496
霏币: 117
活跃度: 164
技术分: 0
非凡币: 0
交易值: 0
在线时间: 641(小时)
注册时间: 2005-10-01
最后登录: 2017-11-24
72楼  发表于: 2010-09-06 17:32:05
提前预知,好东西,学习一下
努力工作!
级别: 高级会员
UID: 134890
精华: 0
发帖: 703
威望: 1501
霏币: 2030
活跃度: 1133
技术分: 0
非凡币: 0
交易值: 0
在线时间: 735(小时)
注册时间: 2005-05-02
最后登录: 2017-07-21
73楼  发表于: 2010-09-06 18:11:27
什么东西啊 回复看一下
mrj
级别: 中级会员
UID: 124079
精华: 0
发帖: 47
威望: 550
霏币: 2705
活跃度: 72
技术分: 0
非凡币: 0
交易值: 0
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2005-04-01
最后登录: 2016-03-13
74楼  发表于: 2010-09-06 19:14:16
顶了再看!
级别: 资深会员
UID: 169646
精华: 0
发帖: 517
威望: 5000
霏币: 2346
活跃度: 627
技术分: 0
非凡币: 0
交易值: 0
在线时间: 385(小时)
注册时间: 2005-10-01
最后登录: 2017-11-15
75楼  发表于: 2010-09-06 19:19:13
呵呵,支持下楼主,谢谢楼主分享!!
级别: 高级会员
UID: 191075
精华: 0
发帖: 850
威望: 1500
霏币: 1346
活跃度: 849
技术分: 0
非凡币: 0
交易值: 0
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2010-01-01
最后登录: 2017-06-24
76楼  发表于: 2010-09-06 20:11:25
看看这个公式怎么样
级别: 初级会员
UID: 195894
精华: 0
发帖: 500
威望: 149
霏币: 104
活跃度: 507
技术分: 0
非凡币: 0
交易值: 0
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2010-01-01
最后登录: 2017-09-14
77楼  发表于: 2010-09-06 20:19:54
回复一下,看看
级别: 高级会员
UID: 116842
精华: 0
发帖: 535
威望: 1500
霏币: 656
活跃度: 552
技术分: 0
非凡币: 15
交易值: 0
在线时间: 328(小时)
注册时间: 2005-03-15
最后登录: 2017-11-16
78楼  发表于: 2010-09-07 10:02:57
楼主的劳动大家应该好好回复
级别: 高级会员
UID: 32057
精华: 0
发帖: 173
威望: 2020
霏币: 16007
活跃度: 176
技术分: 0
非凡币: 0
交易值: 0
在线时间: 110(小时)
注册时间: 2004-08-30
最后登录: 2017-03-05
79楼  发表于: 2010-09-07 14:55:25
回复了。。。看看。。。。
级别: 中级会员

UID: 96082
精华: 0
发帖: 402
威望: 1316
霏币: 672
活跃度: 410
技术分: 0
非凡币: 0
交易值: 0
在线时间: 412(小时)
注册时间: 2005-01-01
最后登录: 2017-11-24
80楼  发表于: 2010-09-07 16:00:09
俺的帖子不这样不隐藏压根没人回复
http://www.cnwater.net/web
级别: 高级会员
UID: 89880
精华: 0
发帖: 1348
威望: 1500
霏币: 110
活跃度: 2145
技术分: 0
非凡币: 0
交易值: 0
在线时间: 582(小时)
注册时间: 2004-12-09
最后登录: 2017-11-20
81楼  发表于: 2010-09-07 17:00:30
是不是均线的预测啊?如5日均线的第二天是否上升?其实很简单的,只要把收盘价的价位加上去,去掉一个最早一天的收盘价,再求平均值就可以了。等下看看指标的全部是不是这样
趋势发生的关键:内外同步共振。
成功的关键:耐心空仓和持仓。
级别: 中级会员
UID: 128425
精华: 0
发帖: 270
威望: 1340
霏币: 250
活跃度: 268
技术分: 0
非凡币: 0
交易值: 0
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2005-05-01
最后登录: 2017-05-06
82楼  发表于: 2010-09-07 17:55:23
回复了。。。看看。。。。
Y dream
跟我走``我带你去梦游```
级别: 高级会员
UID: 172783
精华: 0
发帖: 799
威望: 2083
霏币: 246
活跃度: 1076
技术分: 0
非凡币: 0
交易值: 0
在线时间: 521(小时)
注册时间: 2005-10-01
最后登录: 2017-11-24
83楼  发表于: 2010-09-07 20:28:11
先回复吧,呵呵
抢红包→赚FB→许愿池灌水
级别: 青铜长老
UID: 184807
精华: 0
发帖: 7924
威望: 15466
霏币: 746.2
活跃度: 9456
技术分: 1
非凡币: 1
交易值: 0
朋友圈: 淘宝一族
在线时间: 5256(小时)
注册时间: 2006-11-11
最后登录: 2017-11-17
84楼  发表于: 2010-09-07 20:56:55
用不来
郁闷
级别: 高级会员
UID: 192814
精华: 0
发帖: 1038
威望: 2001
霏币: 445
活跃度: 1048
技术分: 0
非凡币: 0
交易值: 0
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2010-01-01
最后登录: 2017-09-30
85楼  发表于: 2010-09-07 21:06:49
回复看看了支持了
级别: 高级会员
UID: 30375
精华: 0
发帖: 236
威望: 1681
霏币: 2851
活跃度: 201
技术分: 0
非凡币: 20
交易值: 0
在线时间: 153(小时)
注册时间: 2004-08-27
最后登录: 2017-11-15
86楼  发表于: 2010-09-08 00:49:15
回复看看吧!!!!
潜水中...................
级别: 高级会员
UID: 149703
精华: 0
发帖: 602
威望: 1501
霏币: 2451
活跃度: 822
技术分: 0
非凡币: 0
交易值: 0
在线时间: 1469(小时)
注册时间: 2005-07-15
最后登录: 2017-04-20
87楼  发表于: 2010-09-08 16:20:00
很想看看准不准
级别: 中级会员
UID: 114561
精华: 0
发帖: 55
威望: 625
霏币: 2369
活跃度: 53
技术分: 0
非凡币: 0
交易值: 0
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2005-03-14
最后登录: 2015-11-27
88楼  发表于: 2010-09-08 19:23:02
回复了。。。看看。。。。谢楼主
四川电视台
级别: 中级会员
UID: 193497
精华: 0
发帖: 3599
威望: 1210
霏币: 17428.6
活跃度: 3824
技术分: 0
非凡币: 1753
交易值: 0
在线时间: 258(小时)
注册时间: 2010-01-01
最后登录: 2015-12-13
89楼  发表于: 2010-09-09 14:36:59
看看。。。。